Beskärning

Olika träd behöver, vid olika tidpunkter, olika typ av och olika mycket beskärning. Ett fruktträd behöver kontinuerlig omvårdnad för att hålla sig friskt och kunna ge god och välsmakande skörd. Hos ett park eller prydnadsträd är behovet av beskärning ofta inte lika stort. En del träd klarar av att beskäras under stora delar av året medan andra beskärs under JAS-månaderna (Juli Augusti September). Vissa träd mår överhuvudtaget inte alls bra av att beskäras.
Det bästa sättet att ge dina träd god omvårdnad är att låta någon med kunskap om beskärning ta hand om den på bästa sätt. Stora och felaktiga snitt kan orsaka skador som är svåra för trädet att valla över, vilka blir inkörsport för sjukdomar som förkortar trädets livslängd.

Lill-Hasta Trädgård arbetar med såväl beskärning av buskar och prydnadsträd som med fruktträdsbeskärning. Vi är certifierade med Grönt Kort genom riksförbundet Svensk Trädgård vilket innebär att vi beskär efter senaste rön, utan att stressa träden med allt för hårda beskärningar.
Så här beskär vi dina träd.

Vi arbetar främst i Strängnäs med omnejd och vi är även flitigt anlitade i Eskilstuna, Mariefred, Stallarholmen. Vi åtar oss jobb i hela Södermanland.

Priset för en beskärning avgörs av hur stort trädet är och dess beskärningsbehov.

RUT-avdrag gäller för all slags beskärning.


Vi hjälper dig att se vilken slags beskärning som passar och behövs för just dina träd och buskar.