Formgivning/Design

n

Saknar du en sittplats i trädgården? Tycker du att din trädgård är allt för krävande? Vill du utöka ditt grönsaksland men vet inte riktigt var eller hur? Stämmer inte växtvalet överens med husets stil?
Vad behövs för att du ska få just den trädgård som du önska?
Vad kan du göra för att trädgården ska innebära lite mer njutning och mindre underhåll? Stämmer dina önskemål överens med trädgårdens förutsättningar och växternas krav? 

När man formger en trädgård är det viktigt att, förutom sina egna önskemål, se till trädgårdens förutsättningar och placera rätt växt på rätt plats.

Vi hjälper dig med förslag till att utforma trädgården så att den blir hållbar och en njutning för dig att vistas i. Vi kan ge dig planteringsförslag och råd eller formge trädgården efter dina önskemål. Formgivning kan ske t ex i form av en skiss eller ett mer utarbetat ritningsarbete.

Klicka på knappen nedan för att komma till våra olika designupplägg