Skötsel

Alla trädgårdar behöver skötas om på ett eller annat sätt, i större eller mindre omfattning. Har du en trädgård men hinner inte med den trädgårdsskötsel som skulle behövas? Växer gångar och rabatter igen? Syns ogräset mer än perennerna. Behöver ni någon som tar hand om företagets planteringar och bidrar till en skön grön miljö på arbetsplatsen. Vi ger er den hjälp ni behöver.

Vi riktar och till privata trädgårdar, bostadsföreningar och företag. Främst arbetar vi i Strängnäs med omnejd men är även anlitade i bland annat Eskilstuna, Mariefred, Stallarholmen. Vi åtar oss jobb i hela Södermanland.

Vi kan lämna offert för enstaka skötseltillfällen eller kontinuerlig skötsel. Vill du sköta din egen trädgård kan vi inventera trädgården och  upprätta en skötselplan.

Tjänster vi t ex  kan vara behjälpliga med:

  • häckklippning
  • gräsklippning
  • ogräsrensning
  • beskärning
  • bevattning
  • skötselplan

Rut-avdrag gäller för flera skötseltjänster


Låt oss göra jobbet!